Hakkında

     Fakültemiz; Milli Eğitim Bakanlığı’nın 17.08.2009 tarih ve 22536 sayılı yazısı üzerine, 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30’uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24.08.2009 tarihinde imzalanarak kurulması kararlaştırılıp, Resmi gazetenin 05.09.2009 tarih ve 27340 sayılı baskısında yayınlanmıştır.

    Fakültemiz bünyesinde Seramik Bölümü ile Resim Bölümü’nün açılması konusundaki Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına yaptığı teklifi 05.01.2011 tarihinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca söz konusu bölümlerin açılması uygun görülmüştür.  

   Resim Bölümü’ne Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına yapılan teklif 09.04.2015 tarihinde Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve7/h maddeleri ile 3843 sayılı Kanun’un 4. Maddesi ile 2809 sayılı Kanun’un 6.maddesi uyarınca Resim Bölümüne öğrenci alınması uygun görülmüştür.

       2015- 2016 eğitim öğretim yılında 11 öğrenciyi, 2016-2017 eğitim öğretim yılında 20 öğrenciyi, 2017-2018 eğitim öğretim yılında 20 öğreciyi yapılan özel yetenek sınavıyla bünyesine katarak eğitime başlamıştır.

       Seramik Bölümü ise kısa sürede eğitim-öğretime başlayabilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

       Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumlulukları bilinciyle sanat alanında bilgi ve becerilerini yaratıcı alanda kullanabilecek sanatçılar yetiştirmek, sanat tasarım bilincini toplumla paylaşarak sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavramak ve benimsemek, eğitim elemanları, öğretim elemanları ve alanında yetişmiş sanatçılar yetiştirmek.

       Akademik kadrosunu 1 Prof., 2 Yrd.Doç.Dr., 1 Öğretim Görevlisi, 1 Araştırma Görevlisi ve idari personellerimizle birlikte Fakültemiz 4 ofis ve 5 Öğretim Görevlisi Atölyesi ile hizmetlerini sürdürmektedir.