Hakkında

Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 05.09.2009 tarih ve 27340 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığının 17/8/2009 tarihli ve 22536 sayılı yazısı ve Bakanlar Kurulu Kararı üzerine 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre kurulmuştur.

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 09.04.2015 tarihli toplantısında 2547 sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve7/h maddeleri ile 3843 sayılı Kanun’un 4. maddesi ile 2809 sayılı Kanun’un 6.maddesi uyarınca Resim ile Seramik Bölümleri açılmıştır. Ayrıca Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 25.04.2017 tarihli toplantısında ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca açılmıştır.

Fakültemiz Resim Bölümüne 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ön kayıt ve özel yetenek ile öğrenci alınarak eğitime devam edilmektedir.

Öğrenci kontenjanı, özel yetenek sınavının şartları ve sınav tarihleri basın yayın organları ve Üniversitemiz web sitesi kanalıyla duyurulmaktadır.

       Atatürk İlkeleri ve İnkılapları doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumlulukları bilinciyle sanat alanında bilgi ve becerilerini yaratıcı alanda kullanabilecek sanatçılar yetiştirmek, sanat tasarım bilincini toplumla paylaşarak sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavramak ve benimsemek, eğitim elemanları, öğretim elemanları ve alanında yetişmiş sanatçılar yetiştirmek.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.